VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Sundhedsstyrelsen har valgt at tilbyde vaccination mod pneumkokker (lungebetændelse) til beboere på plejehjem og i ældreboliger, da ældre og sårbare borgere er i risikogruppe for at udvikle komplikationer ifm. COVID-19.

Danske Lægers Vaccinations Service tilbyder derfor Strandlunds beboere vaccination onsdag d. 22 april 2020 kl. 13.30-16-30.
Vaccinationen vil foregå i egen bolig indenfor det nævnte tidsrum.

Kontakt administrationen for tilmelding på mail ( maby@gentofte.dk ) eller telefon og oplys navn, bolig nr. og cpr-nummer inden tirsdag d. 21. april kl. 12.00.

Der vil også blive husstandsomdelt en skrivelse mandag d. 20. april.