Beboermøde

Kl. 14.00 i Strandlunds restaurant.

Følgende vil blive behandlet:

1 - Indførelse af ny affaldssortering på Strandlund

2 - Stigende energipriser og nye acontobetalinger

Gentofte Kommunes affaldschef Charlotte Bingen, og repræsentanter fra bestyrelserne deltager i mødet. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.