Beboer svømmetider

Beboere har adgang til svømmebassinet alle ugens dage.

Strandlunds fællescenter rummer et varmtvands svømmebassin med tilhørende motionsrum og omklædningsrum. Dette er beliggende i kælderen og kan benyttes af Strandlunds beboere i hverdagene mellem kl. 7.15-8.30 (mandag dog kun til kl. 7.45) og tirsdag yderligere mellem kl. 19.45-21.00. I weekenden er svømmebassinet åbent for beboere fra kl. 15.30-18.00, og fra kl. 16.45-18.00 kan beboerne tillige medtage deres familie -beboeren SKAL selv være til stede og tiderne skal nøje overholdes.

Der kan købes brik-adgang til svømmebassinet på administrationskontoret, hvor man samtidig skriver under på, at man efterlever reglerne for benyttelse af svømmebassinet.