Kollektivboligerne

CVR nr. 35591397

Særligt om Strandlund:

Der er rygeforbud i boliger, der er udlejet efter d. 29 september 2011. Beboere, der er flyttet ind før d. 29. september 2011, må fortsat ryge i egen bolig.

Der må kun ryges på udendørsarealer, hvis det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Hver måned bliver du opkrævet for 5 spisebilletter pr. person til Strandlunds restaurant. Billetterne skal benyttes i den pågældende måned, hvortil de er udstedt. Billetterne kan også benyttes af pårørende, og i så fald skal der betales et mindre tillæg pr. billet.

Boligerne på Strandlund er ikke egnede til store hjælpemidler som f.eks. kørestole. Hvis der efter indflytning opstår behov for store hjælpemidler, kan det blive nødvendigt at overveje en flytning til f.eks. en plejebolig med hjemmehjælp (beskyttet bolig) med det formål at sikre en mere optimal bolig for dig.