Regler

Følgende er vedtaget i kollektivbestyrelsen.

Rygning:
D. 29. september 2011 besluttede kollektivboligernes bestyrelsen et rygeforbud i boligerne gældende for nye beboere, der flytter ind efter denne dato. Beboere med lejekontrakt indgået før denne dato, er ikke omfattet af rygeforbuddet. 
Rygning udendørs på Strandlunds område er tilladt, men må ikke være til gene for andre beboere.