Regler

Følgende er vedtaget i kollektivbestyrelsen.

Visitationsreglerne, herunder specielt regler for intern flytning på Strandlund.

Bestyrelsen for Kollektivboligerne ønsker at begrænse de store udgifter Strandlund har i forbindelse med interne flytninger, idet mange beboere med Gentofte kommunes regler for intern flytning, nu giver beboerne mulighed for at flytte efter 2 år i en bolig på Strandlund til en anden bolig på Strandlund. Med Strandlunds nuværende regler betaler Strandlund for den del af istandsættelsen af den ”gamle” bolig – som ikke dækkes af lejlighedens vedligeholdelseskonto.

Derfor besluttede bestyrelsen, at ændre reglerne for interne flytninger med virkning fra 1. oktober 2022.

Det betyder, at beboeren der fraflytter sin bolig for at flytte til en anden bolig på Strandlund, selv afholder alle udgifter til istandsættelse af den ”gamle” lejlighed – for den del der ikke dækkes af lejlighedens vedligeholdelseskonto.

 

Rygning:
D. 29. september 2011 besluttede kollektivboligernes bestyrelsen et rygeforbud i boligerne gældende for nye beboere, der flytter ind efter denne dato. Beboere med lejekontrakt indgået før denne dato, er ikke omfattet af rygeforbuddet. 
Rygning udendørs på Strandlunds område er tilladt, men må ikke være til gene for andre beboere.