Loppemarked

Vi gentager succesen med et fantastisk loppemarked i Sydgaden lørdag d. 30. juli 2016 kl. 10.00-16.00.

Dem som ønsker at deltage, bedes lægge en seddel i Hanne Engstrøms postkasse med navn, husnummer og tlf. nr. senest d. 10. juli 2016.

Familie og venner er velkommen.

For ikke herboende er prisen pr. stand 50,00 kr.

Man skal selv sørge for borde/stativer.

Hanne sørger for div. annoncer og udgiften hertil vil blive fordelt mellem deltagerne.

Se mere i Beboerinformation.

Info: Hanne Engstrøm nr. 88, st.