Parkeringsregler

Gældende på hele Strandlunds område

Q-Park parkeringsregler på Strandlund

 

Strandlunds 3 bestyrelser og Gentofte Kommune har godkendt at der indgås aftale om parkering på Strandlund.

Aftalen omfatter de indre gader samt Strandlunds egne parkeringspladser. Det er gratis at parkere hvis reglerne overholdes.

Aftalen træder i kraft 1. april 2017.

 

Af- og pålæsning i de indre gader

Parkering uden for afmærket P-bås i de indre gader er tilladt i max. 30 minutter. P – skive er påbudt. HUSK AT SÆTTE P-SKIVEN.

Husk ved udskiftning af bil at bestille ny nummerplade på administrationens kontor.

 

Beboere med handicapparkeringsplads i de indre gader: 

Du har en plads med din nummerplade på. Den kan du fortsat benytte fuldstændig som du plejer. Dog skal du være opmærksom på, at du skal have en parkeringstilladelse siddende i forruden af din bil. Husk dog, at pladsen kan ikke lånes ud til andre. Der skal være overensstemmelse mellem nummerplader der er placeret på pladsen – og nummerpladen på din bil. Husk der må ikke parkeres uden for de opmærkede parkeringsbåse. Husk gyldig handicapskilt.

Beboere der har parkeringsplads udenfor de indre gader

Du har en plads med din nummerplade på. Den kan du fortsat benytte fuldstændig som du plejer. Dog skal du være opmærksom på, at du skal have en parkeringstilladelse siddende i forruden af din bil. Husk dog, at pladsen kan ikke lånes ud til andre. Der skal være overensstemmelse mellem nummerplader der er placeret på pladsen – og nummerpladen på din bil.

Skifter du bil og skal dermed have nyt nummerpladeskilt på din plads, eller skal du have en midlertidig lånebil, så kom forbi kontoret og få et midlertidigt parkerings-kort. Så kan du holde på din vanlige plads i perioden med lånebil eller indtil nyt nummerpladeskilt er opsat. Dette gælder for alle med fast parkeringsplads på Strandlund.

Gæster til beboere på Strandlund

Du får udleveret 2-4 gæstekort efter behov. Tal med administrationens kontor hvis du skal afholde særlige arrangementer og dermed har brug for flere gæstekort. Din besøgende får gæstekort udleveret af dig, og kan holde på en plads i ydergaden mærket med ”Gæsteparkering” i indtil 24 timer. HUSK AT STILLE P- SKIVEN. Biler kan  ikke langtidsparkeres med gæstekort.

Gæster til Restauranten, svømmebassinet mv.

Disse besøgende kan parkere på en plads i ydergaderne mærket med ”Gæsteparkering”.

HUSK BILENS NUMMERPLADE.

Bilens nummerplade indtastes på en terminal i Fællescentret, og der er mulighed for indtastning af mobiltelefonnummer eller mail. Du modtager en besked (kvittering for at bilen er registreret) enten på mobil-telefonnummer eller mail når bilen er registreret. Bilen kan holde på gæstepladsen i 8 timer.

Håndværkere mv.

Såfremt opgaven kan løses indenfor max. 30 minutter kan der parkeres i de indre gader uden for beboeren der skal have udført en opgave. HUSK AT STILLE P-SKIVEN. Hvis opgaven tager mere end 30 minutter at udføre, skal parkering ske på plads mærket ”Gæsteparkering” i de ydre gader. Der kan på administrationens kontor udleveres særlig gæstekort til disse håndværkere mv.

 

Eric Tingleff
Forretningsfører