Saks og hammer

- et samlingssted for alle Strandlunds beboere.

Saks og hammer er startet i 2002 og bliver drevet af frivillige interesserede beboere uden økonomisk udgift for Strandlund. Driftsudgifterne dækkes ved ansøgning til kommunen - Statens pulje §18 om "Støtte til frivillig socialt arbejde". Vi har siden 2006 modtaget mellem 4.000 - 12.000 kr. om året.
 Det tildelte pulje beløb anvendes til nyanskaffelser og vedligeholdelse, og som regel bliver der også til to busture årligt - en skovtur og en juletur - for de faste brugere af Saks og hammer. At dette kan lade sig gøre, skyldes at vores dygtige chauffør Bo, og hans kone, ikke ønsker betaling ud over leje af bussen.
 Da der som regel er ledige pladser i bussen, får alle Strandlunds beboere mulighed for at tilmelde sig, mod en lille egenbetaling.

Foruden den ugentlige samling, afholder vi bla. også:

Fødelsesdagsfrokost
Fastelavnsfest
Julefrokost
Hattefest
Sommerafslutning

I øjeblikket er vi ca. 25-30 beboere, der mødes jævnligt i kælderen under nr. 40. Desværre er der ingen stolelift ned til kælderen, hvilket besværliggør adgangen for handicappede beboere.

Vi bestræber os på at tage rigtig godt imod nye interesserede beboere.

Info: Grethe Kamper